Archiv Sendungen

>>

LoRa Frequenzen

Luft FM 97,5 MHz
Kt. Zürich (Kabel) 88,1 MHz
Winterthur, Etzel,
Oberland (Kabel)
102,35 MHz
Zug (Kabel) 99,1 MHz
DAB+ Kanal 9A
202.928 MHz

lora info

2017 lorainfo herbst

Möchtest du lora info, die Zeitung von Radio LoRa lesen oder selber mitschreiben? weiter

LoRa Newsletter

Neuigkeiten aus dem LoRa kostenlos per E-Mail:

Newsletter abonnieren.

Auf lora.ch suchen

Jobs bei Radio LoRa

  • Praktika bei LoRa >>

No-Billag İsviçre’nin ticari amaç gütmeyen en eski radyosu olan Radyo Lora’nın sonu demektir.No NoBillag Web

No-Billag adlı federal insiyatifin 4 Mart 2018 tarihinde kabulü Radyo Lora’nın bugünkü durumuyla varlığının sona ermesi, yani Lora’nın 1.1.2019 itibariyle kapanması anlamına gelecektir.

No-Billag insiyatifi anayasaya radyo ve televizyonlara sübvansiyon yasağı getiren bir madde konulmasını, yani federal devletin basın ve yayın organlarına yönelik desteğinin kesilmesini öngörmektedir. Bu radyo ve televizyonların tümüyle özelleştirilmeleri anlamına gelmektedir.

İnsiyatife göre tümüyle ya da kısmi olarak harçlarla desteklenen radyo ve televizyon programlarının varolan lisansları iptal edilecek ve lisanslar açık artırma yoluyla en fazla fiyatı verene devredilecektir.

İnsiyatifin kabulü ile bölgedeki en büyük işyerlerinden birisi olan SRG’nin (İsviçre Radyo Televizyon Kurumu’nun) kapanması yanında İsviçre çapında, aralarında ticari amaç gütmeyen radyoların öncüsü Radyo Lora’nın da bulunduğu alternatif radyolar dahil, 34 radyo daha kapanacaktır.

Çünkü Radyo Lora harçların kaldırılması ile gelirlerinin %70 ile %80 arası bir bölümünü kaybedecektir. Sınırlı imkanlarımızla açık artırmaya katılmamız ise zaten olanak dışıdır.

 

Dilekçe Radio LoRa

Zürihliler açısından No-Billag insiyatifinin reddi için beş neden:

1) Ticari amaçlı olmayan radyolar çeşitliliğe ve çoğulculuğa imkan verdikleri için No-Billag insiyatifine hayır…

Ticari amaçlı olmayan yerel radyolar birliği UNIKOM bünyesinde Radyo Lora’nın da bulunduğu on sekiz radyoyu barındırmaktadır. UNIKOM radyoları özel müzik programları yanında, yerel kültür ve yerel haberler için otuz farklı dilde yayın yapan bir platform sunmaktadırlar. Bu radyolar yayınlarında azınlıkların görüş açılarını sunmakta, yeni radyoculuk deneyleri yapmakta ve eleştirel arka plan haberleri yayınlamaktadırlar.

Radyo Lora’da gönüllülük temelinde çalışan yaklaşık 300 kişi 20 dilde program hazırlayıp, yayın yapmaktadır. Radyo Lora medyada yer almayan ya da çok sınırlı şekilde yer alan herkese -göçmen gruplarına, kadınlara* ve gelir yetersizlikleri, cinsel kimlikleri ya da bedensel engelleri nedeniyle toplumsal hayatın dışına itilen insanlara- bir platform sunmaktadır. Bu çalışmalarıyla Radyo Lora çoğulcu bir toplumun varlığı ve devamına önemli bir katkı sağlamaktadır.

2) Eğitim kurumlarını yok edeceği için No-Billag insiyatifine hayır…

Bağımsız radyo istasyonları ve Klipp & Klang adlı Radyo Okulu medyada çalışacak insanlar açısından önemli eğitim kurumlarıdır. Ticari olmayan radyolar giriş kolaylıkları ve katılımcı yapılarından dolayı birçok insana basın yayın dünyasına giriş imkanı sağlamaktadır. Yayın hazırlığında çalışan insanlar medya konusunda uzmanlaşmakta ve bağımsız medyanın  - kâr odaklı medyadan farklı olarak - toplum için neler yapabileceğini öğrenmektedirler.

Bu görevi sadece hizmet koşullu sözleşmelerle geleceği maddi olarak güvenceye alınmış kurumlar yerine getirebilirler: Bağımsız gazeteciyi sadece bağımsız medya yetiştirebilir.

3) Genç müzisyenlerin imkanlarını sınırladığı için No-Billag insiyatifine hayır….

İnsiyatifin kabulü durumunda müzisyenler önemli bir platformlarını kaybedeceklerdir: Radyo Lora ve ticari olmayan diğer radyolar yerel ve yeni parçalara öncelik vermektedirler. Bu anlamda küçük, yerel festivaller ve müzik klüpleri açısından bağımsız elektronik medya çoğu kez tek partner durumundadır.

İnsiyatifin kabulü durumunda alternatif müzik dünyası -ana akım dışındaki sanatsal faaliyetleri destekleyen- bu platformunu yitirecektir. No-Billag insiyatifinin kabulü «Indie-Block» gibi alternatif radyo yayınlarının sonu anlamına gelecektir. Çok gözde bir program olan Indie-Block sadece ticari olmayan radyolarda çalınmakta ve Top-40-Acts loncasına dahil olmayıp, arkalarında dev müzik tekelleri bulunmayan bir çok gruba imkan sunmaktadır.

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

4) Sinema sektörüne zarar vereceği için No-Billag insiyatifine hayır….

İnsiyatifin kabulü durumunda film yapımcıları, sunduğu maddi imkanlar ve know-how hizmetiyle İsviçre sinemasının başarısında önemli bir payı olan İsviçre Radyo Televizyon Kurumu gibi önemli bir desteklerini kaybedeceklerdir. Alınan harçların önemli bir kısmı film projelerinin desteklenmesine harcandığı için inisiyatifin kabulü genel olarak da film sektörüne zarar verecektir. Kendi film dünyası ile gurur duyan Zürih No-Billag’ın kabulüyle bu konumunu önemli ölçüde yitirecektir.

5) Kısacası: Bağımsız medyanın korunması için No-Billag insiyatifine hayır….

Bağımsız ve çok sesli medya dayanışmacı bir toplumun savunması gerekli olan temel değerleri arasındadırlar. Medyanın devletle yaptığı hizmet sözleşmelerinin içerik ve boyutlarını tartışmak mümkün ve gereklidir. Ancak bağımsız medya ve doğru bilgiye ulaşmanın temel bir demokratik hak olduğu unutulmamalıdır.

Devletin destek verdiği medyanın yasaklanması, Graubünden’in derin vadilerine otobüs seferlerinin, Töss vadisine tren seferlerinin, Zürih’de ise plajların yasaklanması gibi bir şeydir. Bunların ortak paydası «pazar odaklı» kriterlere göre kâr getirmemeleri, bu nedenle de kamunun maddi desteğine bağımlı olmalarıdır. Bu  imkanların herkese sunulması ise ancak devletin maddi desteğiyle mümkündür.

No-Billag’a karşı tezler için bk.: https://nein-zu-nobillag.ch/argumentarium/

No-Billag karşıtı kampanyaya nasıl katılabilirsin?

Karşı kampanyada kullanılmak üzere bağışlarını «nein zu NoBillag» adlı Zürih Bölge Komitesi’nin aşağıdaki adresi üzerinden yapabilirsin. https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/spenden/

Zürih bölge komitesinin «Nein zu Nobillag» kampanyasına ayrıca konuşmacı, komite üyesi olarak katılabilir ya da No Billag’a karşı yazılar yazarak katkıda bulunabilirsin.

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/aktiv-werden/

No Billag bedeutet das Aus für Radio LoRa, das älteste nicht-kommerzielle Radio der Schweiz.

 

No NoBillag Article

[English]  [Espanõl]  [Português]  [Türkçe]

Sollte am 4. März 2018 die eidgenössische Volksinitiative «No Billag» angenommen werden, könnte Radio LoRa nicht mehr in der heutigen Form weiterexistieren, d.h. der Betrieb müsste voraussichtlich per 1.1. 2019 eingestellt werden.

Die «No Billag»-Initiative sieht ein Subventionsverbot für Radio und Fernsehen in der Verfassung vor, d.h. sie will in Zukunft jegliche Medi­en­förderung des Bundes verbieten. Das kommt einer vollständigen Privatisierung von Radio und Fern­sehen gleich.

Alle Konzessionen von Programmen, die ganz oder teilweise mit Gebühren finanziert werden, sollen gemäss Initiative aufgehoben werden. Die Sendekonzessionen sollen in Zukunft an die Meistbietenden versteigert werden.

Nicht nur würde bei einer Annahme die SRG als einer der grössten Arbeitgeber in der Region wegfallen: Mit der SRG verschwinden auch 34 weitere Sender in der ganzen Schweiz – darunter die komplementären Radios der Schweiz, also auch Radio LoRa, der Pionier der nicht-kommerziellen Radiosender in der Schweiz.

Denn durch die Abschaffung der Gebühren verliert Radio LoRa zwischen 70 und 80 Prozent seiner Einnahmen. Mit unseren beschränkten finanziellen Mitteln ist eine Beteiligung unseres Radios an dieser Versteigerung nicht möglich.

Petition: Radio LoRa darf nicht sterben! Stell dich hinter Radio LoRa - JETZT UNTERZEICHNEN!

 

5 Gründe für ein Nein zur «No-Billag»-Initiative aus Zürcher Sicht:

1) Nein zur «No-Billag»-Initiative… weil die nicht-kommerziellen Radios Vielfalt gewährleisten.

Die Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios UNIKOM vereinigt achtzehn Radios, darunter auch Radio LoRa. Die UNIKOM-Radios bieten eine Plattform für Sendungen in dreissig Sprachen, für spezialisierte Musikmagazine und für lokale Kultur und lokale Berichterstattung. Sie berichten aus der Perspektive von sonst unterrepräsentierten sozialen Gruppen, experimentieren mit neuen Radioideen und senden kritische Hintergrundberichte.

Bei Radio LoRa gestalten rund 300 Sendungsmachende in Freiwilligenarbeit selbständig ihre Sendungen in 20 verschiedenen Sprachen. Radio LoRa bietet eine Plattform für alle, die sonst in den Medien kaum oder viel zu wenig zu Wort kommen – für migrantische Communities, für Frauen* und Menschen, die aufgrund ihres Einkommens, ihrer Geschlechtsidentität oder körperlicher Einschränkungen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Radio LoRa leistet damit einen wichtigen Beitrag für eine pluralistische, offene Gesellschaft.

 

2) Nein zur «No-Billag»-Initiative… weil damit auch Ausbildungsstätten verloren gehen.

Heute sind die nicht-kommerziellen Radiostationen und ihre Radioschule Klipp & Klang wichtige Ausbildungsstätten für Medienschaffende. Indem die nicht-kommerziellen Radios einen niedrigschwelligen Zugang bieten und partizipativ organisiert sind, ermöglichen sie vielen Menschen den ersten Einstieg in die Medienarbeit. Die Arbeit als Sendungsmacher_in fördert die Medienkompetenz und macht erfahrbar, was unabhängige Medien für die Gesellschaft leisten – jenseits einer marktorientierten Verwertungslogik.

Nur mit dem Leistungsauftrag kann dies gewährleistet werden: nur unabhängig funktionierende Medien können unabhängige Journalistinnen und Journalisten ausbilden.

 

3) Nein zu NoBillag… weil die Initiative jungen Musikschaffenden eine Plattform nimmt.

Bei einer Annahme der Initiative verlieren Musikschaffende wesentliche Plattformen für ihre Musik: Radio LoRa und die anderen nicht-kommerziellen Radios spielen junge lokale Musik zuerst. Für Clubs und kleine Festivals sind die unabhängigen elektronischen Medien vielfach die einzig möglichen Partner.

Gerade die alternative Musikszene wird die Plattformen verlieren, die künstlerisches Schaffen abseits des Mainstreams fördern. Die «No Billag»-Initiative bedeutet das Aus für alternative Radioshows wie den «Indie-Block». Er ist auf diversen nicht-kommerziellen Sendern zu hören und erfreut sich grosser Beliebtheit. In ihm haben viele derjenigen Bands ein Zuhause, die nicht zur Gilde der Top-40-Acts zählen und die keine Musikkonzerne mit grossen Werbe-Etats im Hintergrund haben.

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

 

4) Nein zur «No-Billag»-Initiative… weil die Initiative den Filmschaffenden schadet.

Bei einer Annahme der Initiative verlieren die Filmschaffenden mit der SRG eine wichtige Partnerin, welche sowohl finanziell wie auch mit Fachwissen zum Erfolg des Schweizer Films beiträgt. Generell schadet die Initiative den Filmschaffenden, weil aus den Gebührengeldern auch ein wesentlicher Teil der Mittel stammen, mit denen Filmprojekte unterstützt werden. Zürich ist zu Recht stolz auf seine Filmszene – der mit «No Billag» der Boden unter den Füssen weggezogen wird.

 

5) Und schliesslich: Es geht bei der Ablehnung der «No-Billag»-Initiative ganz klar darum, unabhängige Medien vor dem Kahlschlag zu schützen.

Unabhängige, vielfältige Medien sind zentrale Werte einer solidarischen Gesellschaft, die es zu verteidigen gilt. Man kann und sollte immer über den Rahmen diskutieren oder den Leistungsauftrag verändern. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass der freie Zugang zu unabhängigen Informationen und Medien ein demokratisches Grundrecht ist.

Ein Verbot von staatlich subventionierten Medien wäre aber wie ein Verbot von Postautolinien in Bündner Bergtälern, ein Verbot der Zuglinie durchs Tösstal oder auch der Freibäder in Zürich. Gemeinsam ist allen, dass sie sich nach rein «marktorientierten» Kriterien nicht kostendeckend führen lassen – und daher auf die gemeinsame Finanzierung durch die Gesellschaft angewiesen sind. Damit alle davon profitieren.

 

Mehr Argumente gegen „No Billag» findest du hier: https://nein-zu-nobillag.ch/argumentarium/

 

Du möchtest dich engagieren?

 

Spenden für die Gegenkampagne kannst du an das Regionalkomitee Zürich «Nein zu NoBillag» 

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/spenden/

Oder werde selbst aktiv beim Regionalkomitee Zürich «Nein zu NoBillag» - als Referent_in, Komitee-Mitglied oder mit einem Statement gegen «No Billag»

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/aktiv-werden/

Der Grundkurs im Januar ist voll - ihr könnt euch jederzeit melden um auf die Interessent_innen-Liste zu kommen dann werdet ihr per Email informiert wenn der nächste Grundkurs stattfindet.

Der Besuch des Grundkurs Radiojournalismus bei klipp+klang und die Mitgliedschaft beim Verein Radio LoRa sind die Voraussetzung, um deine eigene Sendung im LoRa zu machen.
Die Daten:

25. & 26 Januar 09 – 13 Uhr, und 27. & 28. Januar 10 – 17 Uhr
 
Kurskosten für LoRa Mitglieder: CHF 180
Kurskosten für nicht-Mitglieder: CHF 360

Es gibt freie Sendeplätze zu verschiedenen Zeiten und Regelmässigkeiten - wir freuen uns also auf deine Sendungsideen!

Wir suchen aber auch immer Sendungsmacher*innen für die Infosendungen.

Melde dich mit Fragen und Ideen bei Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ein Bildungsangebot für Sendungsmachende von der Schule für Angewandte Linguistik SAL und dem Radio Lora, mit der finanziellen Unterstützung vom Bundesamt für Kommunikation BAKOM

ANMELDEN BIS 20. OKTOBER: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

NACHFRAGEN: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Hier gehts zur ausführlichen Broschüre

Lehrgang Banner

No Billag significa el final de Radio LoRa, la radio No comercial mas antigua en Suiza.

 

No NoBillag Web

En caso de ser aceptada la iniciativa federal «No Billag» el próximo 4 de marzo de 2018, La radio lora podría desaparecer en la forma como hoy la conocemos, en otras palabras, es previsible que el funcionamiento de la radio sea suspendido el 1. 1. 2019.

La iniciativa «No Billag» prevee la prohibición constitucional de subvenciones para radio y televisión, lo que quiere decir que en el futuro el gobierno federal no puede fomentar ni promover medios de comunicación. Ésto no es otra cosa que la privatización total de la radio y la televisión.

Todas las concesiones de programas y frecuencias, que cuentan con una subvention estatal serán suspendidas. Según la iniciativa, las frecuencias y concesiones en el futuro serán subastadas públicamente y entregadas al mejor postor.

En caso de que la iniciativa sea aceptada, no solo desaparece la SRG, Sociedad Suiza de Radio y Television, como una de la fuentes de trabajo mas grande de la región, sino que también desaparecerían 34 emisoras de radio y televisión en toda Suiza, entre ellas también las radios complementarias como Radio LoRa, pionera de la radio no comercial en Suiza; pues la subvención federal representa entre el 70 y el 80 por ciento del presupuesto de nuestra radio. Con los recursos limitados de nuestra radio, es imposible competir en la subasta por las frecuencias.

 

5 Razones para und NO a la iniciativa «No-Billag» desde una perspectiva zuriquense:

 

1) No a la iniciativa «No-Billag»... porque las radios no comerciales garantizan la diversidad social

La Union de Radios locales no comerciales UNIKOM agrupa 18 Radios en Suiza, entre ellas Radio LoRa. Las Radios de UNIKOM ofrecen una plataforma para programas en 30 idiomas diferens, para magazines radiales especializados y para la cultura y la información local. Estas radios informan desde la perspectiva de grupos sociales que normalmente estan subrepresentados en la sociedad, experimentan con nuevas ideas y emiten informes críticos y de fondo.

En Radio LoRa son cerca de 300 personas que hacen radio de manera voluntaria y que producen programas radiales en 20 idiomas diferentes. Radio LoRa es una plataforma para todas aquellas personas a las que normalmente no tienen espacio en los medios comerciales _para comunidades de migrantes, para mujeres y personas que debido bien a sus ingresos, o a su identidad de género o por motivo de disfuncionalidades corporales son desplazadas a los márgenes de la sociedad. Radio LoRa es un aporte importante para una sociedad abierta y plural.

 

2) No a la iniciativa «No-Billag»... porque con ésta se pierden también espacios de formación profesional.

Hoy en día, tanto las emisoras de radio independientes como la escuela de radio Klipp&Klang importantes espacios para la formación de periodistas. En tanto las radios no comerciales ofrecen un acceso sencillo y se organizan de manera participativa, posibilitan de esta manera el primer contacto de muchas personas con los medios. El trabajo como radialistas promueve las competencias mediales y ofrece la experiencia concreta de lo que los medios independientes pueden ofrecer a la sociedad, mas allá de las lógicas del mercado capitalista.

Sólo con el contrato de servicios por parte del gobierno federal se puede garantizar la formación independiente de periodistas, pues sólo medios independientes pueden ofrecer una formación de tal tipo.

 

3) No a la iniciativa «No-Billag»... porque la iniciativa le quita una plataforma a lxs músicxs jóvenes.

En el caso de ser aceptada la propuesta, músicxs locales perderían una plataforma fundamental para su música: Radio LoRa y otras radios no comerciales son un espacio para la promoción de músicxs jóvenes y locales. Igualmente para clubs y pequeños festivales de música son muchas veces los medios locales independientes las únicas contrapartes posibles en el campo medial.

Justamente será la escena musical alternativa quien pierda una importante plataforma para la promoción de la producción artística al margen del Mainstream. La iniciativa «No Billag» significa el final de radioshows alternativos como «Indie-Block». Este programa se puede escuchar en diferentes Radios no comerciales y disfruta de gran popularidad. Él es el hogar para muchas bandas musicales que no cuentan en el Top-40-Acts y que no tienen detrás de si una empresa disquera.

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

 

4) No a la iniciativa «No-Billag»... porque la iniciativa afecta a lxs cineastas.

En caso de ser aceptada la propuesta, lxs cineastas perderán con el SRG una contraparte importante que ha aportado al exito del cine suizo, no sólo en el plano financiero, sino también como apoyo técnico y profesional. En términos generales la iniciativa afecta a lxs cineastas , pues muchos de los proyectos de cine son financiados con dineros de la recaudación del importe a radio y televisión. Zürich, que se muestra siempre orgullosa de su tradición cinéfila , perderá con toda seguridad gran parte de esta tradición.

 

5) Y finalmente: Cuando apelamos a una negativa de la iniciativa «No-Billag» lo que queremos en realidad es proteger a los medios independientes de la guillotina.

La variedad e independencia de los medios de comunicación es un valor central de las sociedades solidarias que tenemos que defender. Siempre se puede y se debe discutir sobre los marcos que determinan a las radios no comerciales y sobre los contratos de servicio que éstas firman con el estado, y sin embargo no podemos olvidar que el acceso libre a información y medios independientes es un derecho democrático básico.

Una prohibición de subvention estatal para los medios sería como prohibir los las líneas de Autobuses de la Post, o prohibir la linea de los trene por Tösstal o las piscinas públicas en Zürich. En todos estos casos el funcionamiento no podría ser cubierto con las lógicas del mercado libre neoliberal, y por eso cuentan con apoyo estatal, como forma de garantizar el acceso de la población a éstos recursos. También es el caso de las radios complementarias no comerciales.

 

Aquí encuentras mas argumentos contra el „No Billag»:

https://nein-zu-nobillag.ch/argumentarium/

 

Quieres apoyar esta campaña?

Donanciones al comité regional de Zúrich «Nein zu NoBillag»

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/spenden/

También puedes aportar siendo parte del comité regional «Nein zu NoBillag» - como conferencista, miembrx o con un pronunciamiento contra el «No Billag»

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/aktiv-werden/