Webradio

Archiv Sendungen

>>

LoRa Frequenzen

Luft FM 97,5 MHz
Kt. Zürich (Kabel) 88,1 MHz
Winterthur, Etzel,
Oberland (Kabel)
102,35 MHz
Zug (Kabel) 99,1 MHz
DAB+ Kanal 9A
202.928 MHz

lora info

2017 lorainfo herbst

Möchtest du lora info, die Zeitung von Radio LoRa lesen oder selber mitschreiben? weiter

LoRa Newsletter

Neuigkeiten aus dem LoRa kostenlos per E-Mail:

Newsletter abonnieren.

Auf lora.ch suchen

Jobs bei Radio LoRa

  • Praktika bei LoRa >>

No-Billag İsviçre’nin ticari amaç gütmeyen en eski radyosu olan Radyo Lora’nın sonu demektir.No NoBillag Web

No-Billag adlı federal insiyatifin 4 Mart 2018 tarihinde kabulü Radyo Lora’nın bugünkü durumuyla varlığının sona ermesi, yani Lora’nın 1.1.2019 itibariyle kapanması anlamına gelecektir.

No-Billag insiyatifi anayasaya radyo ve televizyonlara sübvansiyon yasağı getiren bir madde konulmasını, yani federal devletin basın ve yayın organlarına yönelik desteğinin kesilmesini öngörmektedir. Bu radyo ve televizyonların tümüyle özelleştirilmeleri anlamına gelmektedir.

İnsiyatife göre tümüyle ya da kısmi olarak harçlarla desteklenen radyo ve televizyon programlarının varolan lisansları iptal edilecek ve lisanslar açık artırma yoluyla en fazla fiyatı verene devredilecektir.

İnsiyatifin kabulü ile bölgedeki en büyük işyerlerinden birisi olan SRG’nin (İsviçre Radyo Televizyon Kurumu’nun) kapanması yanında İsviçre çapında, aralarında ticari amaç gütmeyen radyoların öncüsü Radyo Lora’nın da bulunduğu alternatif radyolar dahil, 34 radyo daha kapanacaktır.

Çünkü Radyo Lora harçların kaldırılması ile gelirlerinin %70 ile %80 arası bir bölümünü kaybedecektir. Sınırlı imkanlarımızla açık artırmaya katılmamız ise zaten olanak dışıdır.

 

Dilekçe Radio LoRa

Zürihliler açısından No-Billag insiyatifinin reddi için beş neden:

1) Ticari amaçlı olmayan radyolar çeşitliliğe ve çoğulculuğa imkan verdikleri için No-Billag insiyatifine hayır…

Ticari amaçlı olmayan yerel radyolar birliği UNIKOM bünyesinde Radyo Lora’nın da bulunduğu on sekiz radyoyu barındırmaktadır. UNIKOM radyoları özel müzik programları yanında, yerel kültür ve yerel haberler için otuz farklı dilde yayın yapan bir platform sunmaktadırlar. Bu radyolar yayınlarında azınlıkların görüş açılarını sunmakta, yeni radyoculuk deneyleri yapmakta ve eleştirel arka plan haberleri yayınlamaktadırlar.

Radyo Lora’da gönüllülük temelinde çalışan yaklaşık 300 kişi 20 dilde program hazırlayıp, yayın yapmaktadır. Radyo Lora medyada yer almayan ya da çok sınırlı şekilde yer alan herkese -göçmen gruplarına, kadınlara* ve gelir yetersizlikleri, cinsel kimlikleri ya da bedensel engelleri nedeniyle toplumsal hayatın dışına itilen insanlara- bir platform sunmaktadır. Bu çalışmalarıyla Radyo Lora çoğulcu bir toplumun varlığı ve devamına önemli bir katkı sağlamaktadır.

2) Eğitim kurumlarını yok edeceği için No-Billag insiyatifine hayır…

Bağımsız radyo istasyonları ve Klipp & Klang adlı Radyo Okulu medyada çalışacak insanlar açısından önemli eğitim kurumlarıdır. Ticari olmayan radyolar giriş kolaylıkları ve katılımcı yapılarından dolayı birçok insana basın yayın dünyasına giriş imkanı sağlamaktadır. Yayın hazırlığında çalışan insanlar medya konusunda uzmanlaşmakta ve bağımsız medyanın  - kâr odaklı medyadan farklı olarak - toplum için neler yapabileceğini öğrenmektedirler.

Bu görevi sadece hizmet koşullu sözleşmelerle geleceği maddi olarak güvenceye alınmış kurumlar yerine getirebilirler: Bağımsız gazeteciyi sadece bağımsız medya yetiştirebilir.

3) Genç müzisyenlerin imkanlarını sınırladığı için No-Billag insiyatifine hayır….

İnsiyatifin kabulü durumunda müzisyenler önemli bir platformlarını kaybedeceklerdir: Radyo Lora ve ticari olmayan diğer radyolar yerel ve yeni parçalara öncelik vermektedirler. Bu anlamda küçük, yerel festivaller ve müzik klüpleri açısından bağımsız elektronik medya çoğu kez tek partner durumundadır.

İnsiyatifin kabulü durumunda alternatif müzik dünyası -ana akım dışındaki sanatsal faaliyetleri destekleyen- bu platformunu yitirecektir. No-Billag insiyatifinin kabulü «Indie-Block» gibi alternatif radyo yayınlarının sonu anlamına gelecektir. Çok gözde bir program olan Indie-Block sadece ticari olmayan radyolarda çalınmakta ve Top-40-Acts loncasına dahil olmayıp, arkalarında dev müzik tekelleri bulunmayan bir çok gruba imkan sunmaktadır.

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

4) Sinema sektörüne zarar vereceği için No-Billag insiyatifine hayır….

İnsiyatifin kabulü durumunda film yapımcıları, sunduğu maddi imkanlar ve know-how hizmetiyle İsviçre sinemasının başarısında önemli bir payı olan İsviçre Radyo Televizyon Kurumu gibi önemli bir desteklerini kaybedeceklerdir. Alınan harçların önemli bir kısmı film projelerinin desteklenmesine harcandığı için inisiyatifin kabulü genel olarak da film sektörüne zarar verecektir. Kendi film dünyası ile gurur duyan Zürih No-Billag’ın kabulüyle bu konumunu önemli ölçüde yitirecektir.

5) Kısacası: Bağımsız medyanın korunması için No-Billag insiyatifine hayır….

Bağımsız ve çok sesli medya dayanışmacı bir toplumun savunması gerekli olan temel değerleri arasındadırlar. Medyanın devletle yaptığı hizmet sözleşmelerinin içerik ve boyutlarını tartışmak mümkün ve gereklidir. Ancak bağımsız medya ve doğru bilgiye ulaşmanın temel bir demokratik hak olduğu unutulmamalıdır.

Devletin destek verdiği medyanın yasaklanması, Graubünden’in derin vadilerine otobüs seferlerinin, Töss vadisine tren seferlerinin, Zürih’de ise plajların yasaklanması gibi bir şeydir. Bunların ortak paydası «pazar odaklı» kriterlere göre kâr getirmemeleri, bu nedenle de kamunun maddi desteğine bağımlı olmalarıdır. Bu  imkanların herkese sunulması ise ancak devletin maddi desteğiyle mümkündür.

No-Billag’a karşı tezler için bk.: https://nein-zu-nobillag.ch/argumentarium/

No-Billag karşıtı kampanyaya nasıl katılabilirsin?

Karşı kampanyada kullanılmak üzere bağışlarını «nein zu NoBillag» adlı Zürih Bölge Komitesi’nin aşağıdaki adresi üzerinden yapabilirsin. https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/spenden/

Zürih bölge komitesinin «Nein zu Nobillag» kampanyasına ayrıca konuşmacı, komite üyesi olarak katılabilir ya da No Billag’a karşı yazılar yazarak katkıda bulunabilirsin.

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/aktiv-werden/

No Billag significa el final de Radio LoRa, la radio No comercial mas antigua en Suiza.

 

No NoBillag Web

En caso de ser aceptada la iniciativa federal «No Billag» el próximo 4 de marzo de 2018, La radio lora podría desaparecer en la forma como hoy la conocemos, en otras palabras, es previsible que el funcionamiento de la radio sea suspendido el 1. 1. 2019.

La iniciativa «No Billag» prevee la prohibición constitucional de subvenciones para radio y televisión, lo que quiere decir que en el futuro el gobierno federal no puede fomentar ni promover medios de comunicación. Ésto no es otra cosa que la privatización total de la radio y la televisión.

Todas las concesiones de programas y frecuencias, que cuentan con una subvention estatal serán suspendidas. Según la iniciativa, las frecuencias y concesiones en el futuro serán subastadas públicamente y entregadas al mejor postor.

En caso de que la iniciativa sea aceptada, no solo desaparece la SRG, Sociedad Suiza de Radio y Television, como una de la fuentes de trabajo mas grande de la región, sino que también desaparecerían 34 emisoras de radio y televisión en toda Suiza, entre ellas también las radios complementarias como Radio LoRa, pionera de la radio no comercial en Suiza; pues la subvención federal representa entre el 70 y el 80 por ciento del presupuesto de nuestra radio. Con los recursos limitados de nuestra radio, es imposible competir en la subasta por las frecuencias.

 

5 Razones para und NO a la iniciativa «No-Billag» desde una perspectiva zuriquense:

 

1) No a la iniciativa «No-Billag»... porque las radios no comerciales garantizan la diversidad social

La Union de Radios locales no comerciales UNIKOM agrupa 18 Radios en Suiza, entre ellas Radio LoRa. Las Radios de UNIKOM ofrecen una plataforma para programas en 30 idiomas diferens, para magazines radiales especializados y para la cultura y la información local. Estas radios informan desde la perspectiva de grupos sociales que normalmente estan subrepresentados en la sociedad, experimentan con nuevas ideas y emiten informes críticos y de fondo.

En Radio LoRa son cerca de 300 personas que hacen radio de manera voluntaria y que producen programas radiales en 20 idiomas diferentes. Radio LoRa es una plataforma para todas aquellas personas a las que normalmente no tienen espacio en los medios comerciales _para comunidades de migrantes, para mujeres y personas que debido bien a sus ingresos, o a su identidad de género o por motivo de disfuncionalidades corporales son desplazadas a los márgenes de la sociedad. Radio LoRa es un aporte importante para una sociedad abierta y plural.

 

2) No a la iniciativa «No-Billag»... porque con ésta se pierden también espacios de formación profesional.

Hoy en día, tanto las emisoras de radio independientes como la escuela de radio Klipp&Klang importantes espacios para la formación de periodistas. En tanto las radios no comerciales ofrecen un acceso sencillo y se organizan de manera participativa, posibilitan de esta manera el primer contacto de muchas personas con los medios. El trabajo como radialistas promueve las competencias mediales y ofrece la experiencia concreta de lo que los medios independientes pueden ofrecer a la sociedad, mas allá de las lógicas del mercado capitalista.

Sólo con el contrato de servicios por parte del gobierno federal se puede garantizar la formación independiente de periodistas, pues sólo medios independientes pueden ofrecer una formación de tal tipo.

 

3) No a la iniciativa «No-Billag»... porque la iniciativa le quita una plataforma a lxs músicxs jóvenes.

En el caso de ser aceptada la propuesta, músicxs locales perderían una plataforma fundamental para su música: Radio LoRa y otras radios no comerciales son un espacio para la promoción de músicxs jóvenes y locales. Igualmente para clubs y pequeños festivales de música son muchas veces los medios locales independientes las únicas contrapartes posibles en el campo medial.

Justamente será la escena musical alternativa quien pierda una importante plataforma para la promoción de la producción artística al margen del Mainstream. La iniciativa «No Billag» significa el final de radioshows alternativos como «Indie-Block». Este programa se puede escuchar en diferentes Radios no comerciales y disfruta de gran popularidad. Él es el hogar para muchas bandas musicales que no cuentan en el Top-40-Acts y que no tienen detrás de si una empresa disquera.

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

 

4) No a la iniciativa «No-Billag»... porque la iniciativa afecta a lxs cineastas.

En caso de ser aceptada la propuesta, lxs cineastas perderán con el SRG una contraparte importante que ha aportado al exito del cine suizo, no sólo en el plano financiero, sino también como apoyo técnico y profesional. En términos generales la iniciativa afecta a lxs cineastas , pues muchos de los proyectos de cine son financiados con dineros de la recaudación del importe a radio y televisión. Zürich, que se muestra siempre orgullosa de su tradición cinéfila , perderá con toda seguridad gran parte de esta tradición.

 

5) Y finalmente: Cuando apelamos a una negativa de la iniciativa «No-Billag» lo que queremos en realidad es proteger a los medios independientes de la guillotina.

La variedad e independencia de los medios de comunicación es un valor central de las sociedades solidarias que tenemos que defender. Siempre se puede y se debe discutir sobre los marcos que determinan a las radios no comerciales y sobre los contratos de servicio que éstas firman con el estado, y sin embargo no podemos olvidar que el acceso libre a información y medios independientes es un derecho democrático básico.

Una prohibición de subvention estatal para los medios sería como prohibir los las líneas de Autobuses de la Post, o prohibir la linea de los trene por Tösstal o las piscinas públicas en Zürich. En todos estos casos el funcionamiento no podría ser cubierto con las lógicas del mercado libre neoliberal, y por eso cuentan con apoyo estatal, como forma de garantizar el acceso de la población a éstos recursos. También es el caso de las radios complementarias no comerciales.

 

Aquí encuentras mas argumentos contra el „No Billag»:

https://nein-zu-nobillag.ch/argumentarium/

 

Quieres apoyar esta campaña?

Donanciones al comité regional de Zúrich «Nein zu NoBillag»

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/spenden/

También puedes aportar siendo parte del comité regional «Nein zu NoBillag» - como conferencista, miembrx o con un pronunciamiento contra el «No Billag»

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/aktiv-werden/

 

 

The No Billag-Initiative will be the end for Radio LoRa, the oldest non-commercial radio station in Switzerland
No NoBillag Web
Should the confederate popular initiative «No Billag» be accepted on March 4th 2018, Radio LoRa could not continue to exist in its current form and would have to terminate its services in January 2019.

The «No Billag»-initiative intends to implement into the constitution a strict ban on subsidies for radio and television. This amounts to a prohibition of any kind of public funding for the media in the future – starting from 1st January 2019. The result will be a complete privatisation of radio and television in Switzerland.

According to the initiative-text, the licences – i.e. broadcast rights – of all programmes that have been licence-fee financed up until today are going to expire in 2019. Henceforth, the licences are supposed to be auctioned of to the highest bidder.

The acceptance of the «No Billag»-initiative will not only concern the SRG/SSR as one of the largest employers of the region: 34 local programmes from all over Switzerland will cease to exist together with SRG/SSR – amongst them the complementary radio stations like Radio LoRa, pioneer of non-commercial radio broadcasting in Switzerland.

For Radio LoRa an abolition of public broadcasting licence fees means a loss of 70-80% of its revenues . With our restricted financial means, we will not be able to participate in the auction sale of licences/broadcast rights.

 

5 reasons to vote “No” on «No-Billag» from a Zurich perspective:

1) Say «No» to the «No-Billag»-initiative… because non-commercial radios ensure diversity.

The Union of Non-Commercial Local Radio Stations UNIKOM conjoins eighteen radio stations, amongst them Radio LoRa. The UNIKOM-radio stations offer a platform for programmes in 30 different languages, for non-mainstream music programmes, for local culture and coverage of local events. Furthermore, they report from the perspective of otherwise underrepresented social groups, they experiment with innovative radio formats and broadcast critical background reports.

At Radio LoRa in Zurich 300 radio broadcasters produce their own programmes in voluntary work and in 20 different languages. Radio Lora offers a media platform to minority voices: migrant communities,women and all those who are being marginalised on account of income, gender identity, or physical constraints.

Therewith, Radio Lora contributes to an open and pluralistic society.

 

2) Say «No» to the «No-Billag»-initiative… because it also means a loss of educational institutions.

Today, the non-commercial radio stations and their common radio school Klipp & Klang are valuable educational institutions for media producers. Since community radios provide low-threshold access and are organised bottom-up, they offer a first entry to work in the media to a lot of people. To produce a programme in non-commercial radio promotes media competence and gives practical insights into how independent media contribute to an open society – beyond the paradigm of market-orientated commercial media outlets.

Only with a public mandate can this educational task be maintained: only independent media can train independent journalists.

 

3) Say «No» to the «No-Billag»-initiative… because it deprives young local musicians of a platform.

With the acceptance of the initiative, young talents will lose an important platform for their music: Radio LoRa and other non-commercial radio stations are the first to play play young local music. Furthermore, independent electronic media outlets are often-times the only partners for clubs and small music festivals.

Especially the alternative music scene is about to lose a platform that promotes artistic work beyond the mainstream. The «No Billag»-initiative will be the end for alternative radio programmes like the «Indie-Block» which is very popular on several non-commercial stations. It offers a musical home for those who do not rank among the top-40-acts and without big advertising budgets to back them up.

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

 

4) Say «No» to the «No-Billag»-initiative… because it means serious harm to local film-makers.

With the acceptance of the initiative, local film-makers will lose the SRG/SSR as the most important partner that hitherto contributed to the success of Swiss film-making by offering financial support and know-how. In general, the initiative hurts film-makers because up to now a share of fee revenues were used to fund film projects. Zurich is proud of ist film scene with good reason – but the «No Billag»-initiative will pull the carpet from under its feet.

 

5) And last but not least: To reject «No-Billag»-Initiative is a matter of preventing the eradication of independent media.

Independent and diverse media are a core value of a solidarity-oriented society that ought to be defended. It is absolutely legitimate and necessary to discuss media politics and the public mandate. But one ought not forget that the free access to independent information and media are a fundamental democratic right.

A prohibition of public media equals a prohibition of postbus-service in the mountain valleys of Graubünden, a prohibition of the regional train service in Tösstal or the public open-air baths in Zurich – they all would not be able to operate on a cost-covering base – and are therefore reliant upon joint financing through society. So we all can all benefit from them.

 

A iniciativa No Billag significa o fim da Radio LoRa, a rádio comunitária não comercial mais antiga da Suíça.

No NoBillag Web 

Caso a iniciativa nacional «No Billag» seja aprovada no próximo 4 de março de 2018, a Rádio LoRa pode deixar de existir como a conhecemos. Em outras palavras, ela provavelmente terá seu funcionamento suspendido a partir de 1 de janeiro de 2019.

A iniciativa «No Billag» prevê a proibição constitucional de subvenções para rádio e televisão, o que significa que no futuro o governo federal não pode mais fomentar nem promover os meios de comunicação. Isso represente a privatização total dos meios de comunicação de rádio e TV.

Todas as concessões de programas e frequencias, que contam atualmente com uma subvenção estatão, serão suspensas. Segundo a iniciativa, as frequencias e concessões serão leiloadas.

Em caso de uma aprovação da iniciativa, não só a SRG/SSR (Sociedade Suíça de Rádio e TV), uma das maiores fontes de trabalho da região, desaparece. Outras 34 emissoras de Rádio e TV também despareceriam, entre elas a LoRa, pioneira como uma rádio não comercial na Suíça.

A subvenção federal representa aproximadamente 80% do orçamento da associação. 

 

Petição: Radio LoRa não pode morrer! ASSINE AGORA!

 

5 razões para um NÃO para a iniciativa «No-Billag», do ponto de vista de Zurique:

 

1) Não para o «No-Billag», porque as rádios não comerciais garantem a diversidade social

A União das Radios locais e não comerciais UNIKOM agrupa 18 Rádios na Suíça, entre elas a LoRa. Estas iniciativas oferecem uma plataforma para programas em 30 idiomas diferentes, para programas especializados em cultura e informação local. Estas rádios informam desde a perspectiva de grupos sociais que normamente não são representados na sociedade suíça. 

Na Lora são cerca de 300 pessoas que trabalham de forma voluntária e que produzem programas em 20 diferentes idiomas. A Rádio LoRa é uma plataforma para todas as pessoas que normalmente não teriam espaço nos meios comerciais - imigrantes, mulheres e para todas as pessoas que devido a sua condição social, identidade de gênero ou limitações são marginalizadas na sociedade. A LoRa é um importante espaço para uma sociedade mais aberta e plural.

 

2) Não para o «No-Billag», porque os espaços de formação profissional também se perderão

Hoje em dia, tanto as emissoras de rádio independentes como a escola de rário Klipp&Klang são importantes espaços para a formação de jornalistas e outros profissionais de mídia. Além disso, as rádios não comerciais se organizam de maneira participativa e possibilitam, dessa forma, o primeiro contato de muitas pessoas com os meios de comunicação. O trabalho como radialistas promove as competências mediais e oferece experiêcia concreta que somente os meios indepententes podem oferecer para a sociedade, em contração das lógicas do mercado capitalista. 

Somente o apoio federal pode garantir a formação de profissionais independentes e apenas os meios de comunicação independentes podem promover eset tipo de formação.

 

3) Não para o «No-Billag», porque a iniciativa acaba com uma plataforma importante para novos músicos e artistas locais

 

No caso de aprovada a iniciativa, músicos locais perderiam uma plataforma fundamental para sua música. A LoRa e outras rádios não comerciais são um espaço para a promoção de músicos jovens e artistas locais. Para clubes e pequenos festivais de música, os meios de comunicação locais e independentes são suas únicas parceiras midiáticas.

Especialmente o cenário da música alternativa perderá uma plataforma que promove o trabalho artístico fora do cenário comercial. O «No Billag» acabará com os programas de rádio alternativos, como o «Indie-Block» que é muito popular em diversas emissoras não comerciais. Ele oferece música local que não estão entre os Top 40 do mercado, sem recursos de publicidades para apoia-los. 

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

 

4) Não para o «No-Billag», porque a iniciativa afeta os cineastas

Em caso de aprovada, os cineastas perderão o SRG/SSR, um dos principais parceiros que contribuiu para o sucesso do cinema suíço, oferecendo suporte financeiro e know how. Em geral, a iniciativa prejudica os cineastas, porque uma parte dos recursos é destinada para financiar projetos cinematográficos. Zurique se orgulha da sua produção cinematográfica e perderá certamente este status.

 

5) E finalmente: quando apelamos pelo NÃO ao «No-Billag», queremos proteger os meios independentes da guilhotina

A variedade e independência dos meios de comunicação é um valor central das sociedades solidárias que temos que defender. É absolutamente legítimo e necessário discutir a política sobre os meios de comunicação e as concessões. Mas não devemos esquecer que o acesso a livre informação e mídia é um direito democrático fundamental.

A proibição dos meios de comunicação públicos é como proibir as linhas de ônibus geridos pela empresa de correio - Post -, nos vales de Graubünden, a proibição do serviço regional de trem em Tösstal ou os banhos públicos em Zurique. Eles não teriam como operar sem o apoio estatal, ou seja, sem o financiamento da sociedade, para garantir o serviço à população. Então, é o mesmo no caso das rádios comunitárias e não comerciais.

 

Veja aqui mais argumentos contra o «No Billag»:

https://nein-zu-nobillag.ch/argumentarium/

 

Quer apoiar a campanha?

Doações para o comitê local «Nein zu NoBillag»

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/spenden/

 

Você também pode apoiar o comitê regional l «Nein zu NoBillag» - como conferencista ou como porta voz contra o «No Billag»

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/aktiv-werden/