No-Billag İsviçre’nin ticari amaç gütmeyen en eski radyosu olan Radyo Lora’nın sonu demektir.No NoBillag Web

No-Billag adlı federal insiyatifin 4 Mart 2018 tarihinde kabulü Radyo Lora’nın bugünkü durumuyla varlığının sona ermesi, yani Lora’nın 1.1.2019 itibariyle kapanması anlamına gelecektir.

No-Billag insiyatifi anayasaya radyo ve televizyonlara sübvansiyon yasağı getiren bir madde konulmasını, yani federal devletin basın ve yayın organlarına yönelik desteğinin kesilmesini öngörmektedir. Bu radyo ve televizyonların tümüyle özelleştirilmeleri anlamına gelmektedir.

İnsiyatife göre tümüyle ya da kısmi olarak harçlarla desteklenen radyo ve televizyon programlarının varolan lisansları iptal edilecek ve lisanslar açık artırma yoluyla en fazla fiyatı verene devredilecektir.

İnsiyatifin kabulü ile bölgedeki en büyük işyerlerinden birisi olan SRG’nin (İsviçre Radyo Televizyon Kurumu’nun) kapanması yanında İsviçre çapında, aralarında ticari amaç gütmeyen radyoların öncüsü Radyo Lora’nın da bulunduğu alternatif radyolar dahil, 34 radyo daha kapanacaktır.

Çünkü Radyo Lora harçların kaldırılması ile gelirlerinin %70 ile %80 arası bir bölümünü kaybedecektir. Sınırlı imkanlarımızla açık artırmaya katılmamız ise zaten olanak dışıdır.

 

Dilekçe Radio LoRa

Zürihliler açısından No-Billag insiyatifinin reddi için beş neden:

1) Ticari amaçlı olmayan radyolar çeşitliliğe ve çoğulculuğa imkan verdikleri için No-Billag insiyatifine hayır…

Ticari amaçlı olmayan yerel radyolar birliği UNIKOM bünyesinde Radyo Lora’nın da bulunduğu on sekiz radyoyu barındırmaktadır. UNIKOM radyoları özel müzik programları yanında, yerel kültür ve yerel haberler için otuz farklı dilde yayın yapan bir platform sunmaktadırlar. Bu radyolar yayınlarında azınlıkların görüş açılarını sunmakta, yeni radyoculuk deneyleri yapmakta ve eleştirel arka plan haberleri yayınlamaktadırlar.

Radyo Lora’da gönüllülük temelinde çalışan yaklaşık 300 kişi 20 dilde program hazırlayıp, yayın yapmaktadır. Radyo Lora medyada yer almayan ya da çok sınırlı şekilde yer alan herkese -göçmen gruplarına, kadınlara* ve gelir yetersizlikleri, cinsel kimlikleri ya da bedensel engelleri nedeniyle toplumsal hayatın dışına itilen insanlara- bir platform sunmaktadır. Bu çalışmalarıyla Radyo Lora çoğulcu bir toplumun varlığı ve devamına önemli bir katkı sağlamaktadır.

2) Eğitim kurumlarını yok edeceği için No-Billag insiyatifine hayır…

Bağımsız radyo istasyonları ve Klipp & Klang adlı Radyo Okulu medyada çalışacak insanlar açısından önemli eğitim kurumlarıdır. Ticari olmayan radyolar giriş kolaylıkları ve katılımcı yapılarından dolayı birçok insana basın yayın dünyasına giriş imkanı sağlamaktadır. Yayın hazırlığında çalışan insanlar medya konusunda uzmanlaşmakta ve bağımsız medyanın  - kâr odaklı medyadan farklı olarak - toplum için neler yapabileceğini öğrenmektedirler.

Bu görevi sadece hizmet koşullu sözleşmelerle geleceği maddi olarak güvenceye alınmış kurumlar yerine getirebilirler: Bağımsız gazeteciyi sadece bağımsız medya yetiştirebilir.

3) Genç müzisyenlerin imkanlarını sınırladığı için No-Billag insiyatifine hayır….

İnsiyatifin kabulü durumunda müzisyenler önemli bir platformlarını kaybedeceklerdir: Radyo Lora ve ticari olmayan diğer radyolar yerel ve yeni parçalara öncelik vermektedirler. Bu anlamda küçük, yerel festivaller ve müzik klüpleri açısından bağımsız elektronik medya çoğu kez tek partner durumundadır.

İnsiyatifin kabulü durumunda alternatif müzik dünyası -ana akım dışındaki sanatsal faaliyetleri destekleyen- bu platformunu yitirecektir. No-Billag insiyatifinin kabulü «Indie-Block» gibi alternatif radyo yayınlarının sonu anlamına gelecektir. Çok gözde bir program olan Indie-Block sadece ticari olmayan radyolarda çalınmakta ve Top-40-Acts loncasına dahil olmayıp, arkalarında dev müzik tekelleri bulunmayan bir çok gruba imkan sunmaktadır.

https://blog.somexcloud.com/2017/12/09/aus-fuer-radios-bei-ja-zu-no-billag/

4) Sinema sektörüne zarar vereceği için No-Billag insiyatifine hayır….

İnsiyatifin kabulü durumunda film yapımcıları, sunduğu maddi imkanlar ve know-how hizmetiyle İsviçre sinemasının başarısında önemli bir payı olan İsviçre Radyo Televizyon Kurumu gibi önemli bir desteklerini kaybedeceklerdir. Alınan harçların önemli bir kısmı film projelerinin desteklenmesine harcandığı için inisiyatifin kabulü genel olarak da film sektörüne zarar verecektir. Kendi film dünyası ile gurur duyan Zürih No-Billag’ın kabulüyle bu konumunu önemli ölçüde yitirecektir.

5) Kısacası: Bağımsız medyanın korunması için No-Billag insiyatifine hayır….

Bağımsız ve çok sesli medya dayanışmacı bir toplumun savunması gerekli olan temel değerleri arasındadırlar. Medyanın devletle yaptığı hizmet sözleşmelerinin içerik ve boyutlarını tartışmak mümkün ve gereklidir. Ancak bağımsız medya ve doğru bilgiye ulaşmanın temel bir demokratik hak olduğu unutulmamalıdır.

Devletin destek verdiği medyanın yasaklanması, Graubünden’in derin vadilerine otobüs seferlerinin, Töss vadisine tren seferlerinin, Zürih’de ise plajların yasaklanması gibi bir şeydir. Bunların ortak paydası «pazar odaklı» kriterlere göre kâr getirmemeleri, bu nedenle de kamunun maddi desteğine bağımlı olmalarıdır. Bu  imkanların herkese sunulması ise ancak devletin maddi desteğiyle mümkündür.

No-Billag’a karşı tezler için bk.: https://nein-zu-nobillag.ch/argumentarium/

No-Billag karşıtı kampanyaya nasıl katılabilirsin?

Karşı kampanyada kullanılmak üzere bağışlarını «nein zu NoBillag» adlı Zürih Bölge Komitesi’nin aşağıdaki adresi üzerinden yapabilirsin. https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/spenden/

Zürih bölge komitesinin «Nein zu Nobillag» kampanyasına ayrıca konuşmacı, komite üyesi olarak katılabilir ya da No Billag’a karşı yazılar yazarak katkıda bulunabilirsin.

https://zuerich.nein-zu-nobillag.ch/aktiv-werden/

Radio LoRa

Militärstrasse 85a, 8004 Zürich

Studio: 044 567 24 00

Koordination: 044 567 24 11

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Präsenzzeiten: Montag bis Freitag 10 – 17 Uhr

IBAN CH91 0900 0000 8001 4403 9

Auf lora.ch suchen

Deine Meinung

Hier kannst du deiner Meinung freien Lauf lassen: Das HörerInnen-Forum von Radio LoRa.